Đơn vị đồng hành

Sing for Life - Sing for Love xin chân thành cảm ơn các quý đối tác đã cùng tham gia chương trình để sẻ chia, lan tỏa những giá trị ý nghĩa, thiết thực hướng tới cộng đồng.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH VÀNG


sponsor

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH BẠC


sponsor

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH


sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG


sponsor
sponsor